Đào tạo khởi nghiệp từ Thế giới Marketing

Kinh doanh thành công ở thời đại số. Chúng ta cần gì?

Muốn kinh doanh thành công thời đại Số, chúng ta cần: – Sự nhanh nhạy về thị trường Trong sản xuất, kinh doanh hiện nay, thị trường được đánh giá là một trong những khâu khó nhất. Giữ vững thị trường cũng đồng thời bảo đảm đầu ra cho sản xuất. Trước áp lực cạnh…