Video Marketing 2.0

3.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Video marketing giúp bạn truyền tải được thông điệp một cách dễ dàng và truyền cảm hơn đến với khách hàng của bạn.

Bộ giải pháp của chúng tôi gồm:

 • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh
 • Nghiên cứu thương hiệu
 • Tư vấn đề xuất chiến lược
 • Lập kế hoạch content video
 • Viết kịch bản video
 • Bộ tiêu chuẩn sản xuất videoXây dựng kênh Youtube
 • Xây dựng kênh Tiktok
 • Sản xuất video Youtube
 • Sản xuất video Youtube Short
 • Sản xuất video Tiktok
 • Đẩy view, sub cho kênh