Marketing Tools

3.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Công cụ marketing có rất nhiều và phức tạp nên việc setup toàn bộ công cụ cho doanh nghiệp rất khó, việc thuê ngoài công cụ marketing được triển khai

Bộ giải pháp của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn công cụ phù hợp
  • Cho thuê công cụ
  • Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Video hướng dẫn
  • Hỗ trợ 24/7